IELTS: Academic Writing - Part 1

Наразі підготувала для вас коротку методичку з письмової частини, яка статиме в нагоді під час короткого повторення перед самим іспитом, та й просто для систематизації знань. Методичку можна буде скачати в кінці статті, то читайте її до кінця!

У першій частині вам треба буде описати діаграму, схему або таблицю. У вас буде 20 хвилин, щоб написати мінімум 150 слів, але пам’ятайте, що найоптимальніша кількість слів становить від 155 до 170 слів. Якщо менше ніж 150 слів ваш бенд буде знижено, а якщо більше 180 слів – це, майже 100 відсотків, і це означає, що ви написали зайвої інформації або повторили свої ідеї декілька раз.

Нагадую, що будь-який ваш письмовий твір складається зі вступу, головної частині та обов’язково! заключення.

Головна схема така, у вступу пишемо два речення, даєте опис про що діаграма, але своїми словами, – перефразуємо, але не вилучаємо деталі, такі як рік або міста тощо.

Починайте з:

The graph/table/pie chart/bar chart/diagram … gives information about/on …provides information about/on …shows …illustrates …describes …

Example: The pie charts provide information on the proportion of males and females working in agricultural sector.

У головній частині описуємо діаграму більш детально. Починайте порівнювати найбільші та найменші показники, згрупуйте середні показники. Якщо слів не достатньо, можна описувати кожний показник. Зазвичай – це два-три параграфи, залежно від об’єму кожного.

Використовуйте такі вислови:

 • a sharp rise – rise sharply
 • a gradual growth – grow gradually
 • a surge – to surge
 • a rapid decrease – decrease rapidly
 • an insignificant decline – decline significantly
 • a dramatic fall – to fall dramatically
 • to reach a peak
 • to level up

До речі, не обов’язково ставити тільки дієслова, можна побудувати речення і з іменником.

Порівняйте:

 • There is a rapid decrease in the number of immigrants in 2001.
 • The number of immigrants in 2001 decreased rapidly.

Чередуйте подібні речення.

У висновку повторюйте речення, що ставили на початку, але знову ж іншими словами./In conclusion, repeat the sentences from the introduction, but again, rephrase.

Починайте висновок зі слів:

 • to sum up
 • to summerise

Тримайте методичку! Вона стане в нагоді навіть, якщо ви не збираєтесь здавати екзамен, адже студенти вважають письмову частину найскладнішою: http://bit.ly/2L0pcpS

Бонус! Якщо готуєтесь до екзамену наразі самостійно, напишіть мені вашу відповідь на одне з письмових завдань і я його перевірю! Моя електронка тут: info@e-crunchers.com